Share Button

IsLywyddion

Mae’r clwb yn cynnig siawns i hen chwaraewyr/cyhoedd helpu’r clwb fod yn sefydlog drwy gael clwb Is-Lywyddion. Bydd y clwb yn trefnu ychydig o ddiwrnodau allgynhwysol i’r Is-Lywyddion, sydd fel arfer yn cynnwys bwyd, gwylio gêm CRCC ar gaeau Llandaff ac yna noson allan gyda hen cwharaewyr â chwaraewyr presenol. Mae gofyn i pob aelod o’r clwb yma dalu £50 y flwyddyn.

Bydd pawb sydd yn aelod o’r clwb yn cael cynnig dod i bob digwyddiad bydd CRCC yn ei drefnu e.e. Panto Nadolig, Cinio Blynyddol a.y.y.b.

Os yr hoffech fwy o wybodaeth am y Clwb Is-Lywyddion, yna ebostiwch Neil Cole neu Rhys Angell neu Rhys Jones. Neu gallwch lenwi ac argraffu y daflen ar waelod y dudalen hon, a dychwelyd y ffurflen yn ôl i aelod o’r clwb.

Dyma Restr o Is-Lywyddion y Clwb:

Beuno Hughes                                                              MCS Building (Marcus)
Andy Owen                                                                   Rhys Angell
Martin Kitchener                                                          Dafydd Emyr
Lawrence Davies                                                         Bleddyn Rhys
Huw Harries                                                                 Mark Campodnic
Christopher Pickles                                                   Thomas Davies
Brian Sullivan                                                             John Lloyd
Robert Spittle                                                              (Aled) Rhydian Lloyd
Llewellyn Rhys                                                            Gareth Hall Williams
Osian Leader                                                              Ainsley Bowen
Llyr Williams                                                                Andy Edwards
Gareth Owens                                                            Dafydd Thomas
Emyr Wyn                                                                   Neale Evans
Eurig Thomas                                                            John Penry Williams
Mike Spiller                                                                 Jayne Spiller
P Reardon Smith                                                       Meurig Evans
Rhian Jones                                                                Sion Morgan
Aled Evans Canna                                                    Williams K PGC F
Gould S G Blair Gould                                              Evans GWW
Evans DJ Care D J Evans                                         Reynolds AW Alun Wyn Reynolds
Caryl Parry Jones                                                    David Pemberton
Peter Treadwell

VP