Natwest RugbyForce 2016 – Pleidleisiwch am CLWB RYGBI

Share Button

Mae pleidleisio nawr ar agor ar gyfer cystadleuaeth NatWest RugbyForce 2016. Gall glwb ennill wasanaethau Tom Shanklin am y flwyddyn yn ogystal ag arian i helpu adnewydddu’r ystafelloedd newid. Mae clwb angen eich help unwaith yn rhagor i ennill y gystadleuaeth. I wneud eich pleidlais, ewch draw i’r linc isod a llenwi eich manylion ar […]

Continue reading

Adran Iau yn y glaw â’r mwd

Share Button

Dyma’r 14 a fentrodd i ymarfer bore Sul trwy’r glaw â’r mwd. Cafwydd sesiwn hwylus o rygbi gyda rhai o’r tadau yn ymuno i fewn mewn gêm o tag. Rhai tadau yn fwy o ddifrif na’r gweddill, gan enwi neb (Bleddyn) 🙂 Da iawn i bawb a ddaeth er y tywydd ofnadwy.

Continue reading

“Guard of honour” CRCC

Share Button

Nos Wener 20/09/2013 cafodd y tîm Dan 8 y fraint o fod yn “Guard of Honour” i’r Gleision ar barc yr arfau. y diwrnod wedyn roedd y Guard of honour cyntaf i CRCC ar gaeau Llandaff.

Continue reading

Dewch i chwarae rygbi!

Share Button

Rhain yn mynd mas i’r ysgolion wythnos hyn

Continue reading