Natwest RugbyForce 2016 – Pleidleisiwch am CLWB RYGBI

Share Button

Mae pleidleisio nawr ar agor ar gyfer cystadleuaeth NatWest RugbyForce 2016. Gall glwb ennill wasanaethau Tom Shanklin am y flwyddyn yn ogystal ag arian i helpu adnewydddu’r ystafelloedd newid. Mae clwb angen eich help unwaith yn rhagor i ennill y gystadleuaeth. I wneud eich pleidlais, ewch draw i’r linc isod a llenwi eich manylion ar […]

Continue reading

Neges Gan Y Llywydd

Share Button

Gyfeillion Wedi hanner canrif o chwarae ar gaeau Llandaf, mae’r Clwb ar fin dechrau pennod newydd i’w hanes, drwy symud cartref i gaeau Pontcanna. Condemniwyd yr hen stafalloedd newid yn Llandaf tymor neu ddwy yn ol, ac felly, rhaid oedd penderfynu ar optiwn gwahanol. Wedi blwyddyn o drafod, fe gytunodd y cyngor i greu caeau […]

Continue reading

Pleidleisiwch am Neil Cole

Share Button

Mae Neil Cole trwyddo i’r 15 olaf o gystadleuaeth Peters Pies Welsh Rugby Heroes. Mae’n anrhydedd mawr i’r Clwb i gael rhywun fel Neil wedi ei anwebu am y wobr hon. Os yw’n ennill yna bydd y Clwb yn cael gwerth £5000 o git Under Armour. Ar ôl blwyddyn o reidio beic 50 o filltiroedd, […]

Continue reading

Pleidleisiwch i helpu Clwb nawr!

Share Button

Mae Clwb Rygbi wedi cael eu rhoi ar restr fer Skipton Grassroots Giving. Mae hwn yn brosiect sydd yn rhannu arian rhwng brosiectau mewn gwahanol ardaloedd ym Mhrydain. Rydym ar restr fer gyda 18 o brosiectau eraill yng Nghymru a mae siawns da iawn gyda ni i gael arian o’r prosiect yma i helpu gyda’n […]

Continue reading

Cynghrair Ffantasi ESPN

Share Button

Mae’r amser wedi dod i ymuno gyda cynghrair  ESPN Cwpan Y Byd eto. Siawns i chi gael cyfle i gael “bragging rights” ar bawb yn y Clwb. Dewisiwch eich chwaraewyr ac ymunwch yn syth. Pwy fydd yn gallu curo Penry, Beynon, a Ffrancon???? LEAGUE NAME: CRCCPIN: 1130957-5214 CROESO I BAWB.

Continue reading

Ymarfer Cyn Dymor yn cychwyn heno

Share Button

Mae ymarfer cyn dymor yn cychwyn heno am 7pm ar y caeau yn Leckwith. (yr un caeau rydym yn ymarfer arno drwy’r tymor) Croeso i unrhyw un ymuno. Dewch draw ac ymuno gyda’r “hwyl”. YMLAEN CRCC!    

Continue reading

Taith Frome 2015

Share Button

    Dros benwythnos 4ydd o Orffennaf, fe aeth criw o CRCC draw i FRome i gystadlu mewn twrnament 7 pob ochor am y tro cyntaf. Er bod y criw gyda llond bol o gwrw ers oriau man y bore a tywydd chwilboeth draw yn Frome, llwyddodd y grwp i gyraedd rownd derfynnol y plat […]

Continue reading

A.G.M. 2015

Share Button

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ar Orffennaff y 10fed yn y Cayo. Dyma eich cyfle i sefyll am rôl swyddogol i helpu redeg y clwb ar ac oddi ar y cae. Dewch yn llu.

Continue reading

Cinio Blynyddol 2015

Share Button

Cafwyd ginio blynyddol llwyddianus ei gynnal yn stadiwm Swalec unwaith eto i ddathlu tymor 2014-15 Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Diolch i Alun Gruffudd am sortio y rhan fwyaf o’r noson a gwneud yn siwr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Mae’r clwb fel y gwyddoch yn mynd o nerth i nerth a roedd hyfforddwyr yr […]

Continue reading

Diwrnod Golff CRCC 2015

Share Button

£40 sy’n cynnwys te/coffi a brechdan cig moch wrth gyrraedd, 18 twll golff, gwobreuon a pryd o fwyd ar ôl gorffen. Yn ogystal â’r grwp gorau bydd gwobreuon ar gyfer y naw twll cyntaf, y naw twll olaf, siot hiraf a’r agosaf i’r twll. Gadewch i JP wybod os ydych am chwarae. Gallwch ebostio JP […]

Continue reading