Geamu 20/1/18 Games

Share Button

2 gem adre dydd Sadwrn yma / 2 home games this Saturday 1xv v Penarth (cyngrhair / league) 2xv v Cwins Caerdydd / Cardiff Quins (cyngrhair / league) KO 1430 Pontcanna – Cefnogwch Clwb / Support Clwb Ymlaen CRCC

Continue reading

Gwefan Newydd yn dod yn fuan / New Website coming soon (L8)

Share Button

Bydd Gwefan newydd y Clwb yn mynd yn fyw mis Mawrth. Clwb’s new website will be going live in March. Bydd ein Cadeirydd Leighton yn hapus iawn.

Continue reading

Llanishen 3xv 26 – 29 Clwb Rygbi 3xv

Share Button
Continue reading

Rownd 5 Powlen Swalec

Share Button

Mae’r clwb wedi cael Llanbedr Pont Steffan i ffwrdd yn y rownd nesaf o’r bowlen. Bydd y gêm yma yn cael ei chwarae ar 15fed o Chwefror

Continue reading

Panto Nadolig Clwb Rygbi

Share Button

Mae’n bleser gan y clwb gyhoeddi bod panto Nadolig Clwb yn ôl eleni. “Shaw-rek” fydd panto y clwb y flwyddyn yma. (dim gwobr i neb sy’n guessio pwy sy’n chwarae Shaw-rek) Mae’r script bron yn barod a bydd y parotoadau yn cychwyn yn fuan ar gyfer noson o chwerthin a hwyl. Bydd mwy o wybodaeth […]

Continue reading