Share Button

Canlyniadau Diweddar:

 

Gemau

No more matches scheduled.

 

  • Clwb Rygbi II 10 – 38 Dinas Powys II -
  • 10-09-2016 - CLWB RYGBI CYMRY CAERDYDD 24  ABERDÂR  23 CLWB RYGBI CYMRY CAERDYDD  2xv 15 TREDELERCH 2xv 17 10 MEDI 2016 Mae Clwb Rygbi Cymry Caerdydd yn dathlu 50 mlynedd eleni ac, ar Barc Pontcanna heulog ac o flaen torf niferus, llwyddodd y Clwb i faeddu Aberdâr 24-23 mewn gêm gyffrous ac agored a chwaraewyd mewn ysbryd da. Aeth […]
  • Natwest RugbyForce 2016 – Pleidleisiwch am CLWB RYGBI - Mae pleidleisio nawr ar agor ar gyfer cystadleuaeth NatWest RugbyForce 2016. Gall glwb ennill wasanaethau Tom Shanklin am y flwyddyn yn ogystal ag arian i helpu adnewydddu’r ystafelloedd newid. Mae clwb angen eich help unwaith yn rhagor i ennill y gystadleuaeth. I wneud eich pleidlais, ewch draw i’r linc isod a llenwi eich manylion ar […]
  • Pleidleisiwch am Neil Cole - Mae Neil Cole trwyddo i’r 15 olaf o gystadleuaeth Peters Pies Welsh Rugby Heroes. Mae’n anrhydedd mawr i’r Clwb i gael rhywun fel Neil wedi ei anwebu am y wobr hon. Os yw’n ennill yna bydd y Clwb yn cael gwerth £5000 o git Under Armour. Ar ôl blwyddyn o reidio beic 50 o filltiroedd, […]
  • Pleidleisiwch i helpu Clwb nawr! - Mae Clwb Rygbi wedi cael eu rhoi ar restr fer Skipton Grassroots Giving. Mae hwn yn brosiect sydd yn rhannu arian rhwng brosiectau mewn gwahanol ardaloedd ym Mhrydain. Rydym ar restr fer gyda 18 o brosiectau eraill yng Nghymru a mae siawns da iawn gyda ni i gael arian o’r prosiect yma i helpu gyda’n […]
  • Clwb Rygbi II 14 – 34 Tredelerch II -
  • Cynghrair Ffantasi ESPN - Mae’r amser wedi dod i ymuno gyda cynghrair  ESPN Cwpan Y Byd eto. Siawns i chi gael cyfle i gael “bragging rights” ar bawb yn y Clwb. Dewisiwch eich chwaraewyr ac ymunwch yn syth. Pwy fydd yn gallu curo Penry, Beynon, a Ffrancon???? LEAGUE NAME: CRCCPIN: 1130957-5214 CROESO I BAWB.
  • Clwb Rygbi II 71 – 12 Cyn Ddisgyblion Penarth II -
  • Ymarfer Cyn Dymor yn cychwyn heno - Mae ymarfer cyn dymor yn cychwyn heno am 7pm ar y caeau yn Leckwith. (yr un caeau rydym yn ymarfer arno drwy’r tymor) Croeso i unrhyw un ymuno. Dewch draw ac ymuno gyda’r “hwyl”. YMLAEN CRCC!    
  • Sporple - Mae’r linc isod yn gwmni rygbi newydd efallai bydd gennych ddiddordeb mewn. Maent yn actio fel gwasanaeth recriwtio ar gyfer chwaraewyr/hyfforddwyr/timoedd ar draws y byd ar gyfer phob lefel o berfformiad. Gall glybiau lleol ddenu chwaraewyr newydd neu gall chwaraewyr lwytho CV i chwarae rhywle arall. Mae am ddim i’w ddefnyddio. Cerwch draw i edrych. […]