Share Button

Wrth geisio cofio digwyddiadau a chymeriadau dros y blynyddoedd, mae yna rai pethau bach yn aros yn y cof heb fod ryw lawer o stori yn gysylltiedig â nhw, fel ein pencadlysoedd :
Clwb Trydan – Dim Croeso
Y Gyfnewidfa Lô – Croeso da, ond milltiroedd o’r cae.
Cardiff Sports and Soc., Penarth Rd.-Dim lot o groeso, a milltiroedd o’r cae.
Halfway-Not cut out for it. Ro’n nhw am inni waghau’r bar yn gynnar i’r locals ddod fewn.
Clwb Trydan – Dal heb groeso.
Cam – Cartref cyfleus a chroeso da. Bwyd…wel.
Neu rai o’n llefydd ymarfer :
Glantaf- Old faithful, somewhat limited.
Gerddi Sophia- Trud, a neb yn dod ar nos Iau.
Parc Yr Arfau
Cardiff HSOB- Dim yn ddrwg, ond dim ond un golau. Left in disgrace wedi methu talu am fisoedd.
Llys Talybont- Perffaith. Wastad yn sych, cawodydd da, pawb yn hapus.
Morganstown- Potential, ond goleuadau gwan, ac roedd hi wastad yn glawio!
Stadiwm Maindy – Dim golau, dim cawodydd, dim pitch…
Caeau Llandaf- Fel Glantaf, common denominator dros y blynyddoedd pan oedd hi’n olau. Rwy’n dal i gael hunllefau o flynyddoedd o “pre-season training” yno.

Ac yna, mae atgofion fel :
Wynebau chwaraewyr Abercwmboi wrth i’r Halfway roi Ploughman’s (caws a crackers) iddynt wedi gem, a nhw wedi dod lawr am y noson, ac am leinio’i stumogau.
Chwarae yn y glaw lawr yn erbyn CIACS. Gallai’r gêm fod wedi ei chwarae yn Llyn y Rhath, a byddai neb wedi gweld gwahaniaeth.

Toriad coes Huw Jones. Yr anaf gwaetha’ welais i gyda’r Clwb.
Wyneb Nige Harrington wedi iddo ryng-gipio a rhedeg hyd y cae yn erbyn Llanisien tua diwedd ei yrfa.
Chwaraewyr Cathays yn cael taflu o’r ffordd gan Tudor/Scud.
John Shotton yn profi ei fod yn gallu siarad Cymraeg da ar y ffordd nôl o Gaernarfon. “Of course i speak Welsh-‘plygwch dros y basn, ac na’i cymryd chi o’r tu ôl’ means ‘My grandmother has a canary’”, wrth gwpwl oedd yn eistedd yn ddiniwed mewn tafarn.

Huw Atlantic yn taflu planhigyn allan drwy ffenest yn y Grand Hotel ar noson cinio’r Clwb.
John Shotton yn taflu menyn at crowd o fenywod oedd yn digwydd cael eu cinio’r un noson a ni, hefyd yn y Grand Hotel.

Y Clwb yn cael ei wahardd o’r Grand Hotel!
Chwarae yn y glaw ar fore gem ryngwladol ym Mhencoed, ac Eryl yn llithro fewn o ryw 22 metr i sgorio.
Beuno’n gwneud rhywbeth tebyg yn erbyn y Meds yn Llanrumney.
Pawb yn poeni pwy oedd yn mynd i ffonio Babs i egluro nad oedden ni yn mynd i allu mynd nôl i’r Cameo ar ôl gem yn Llanisien, er ei bod hi wedi cytuno gwneud ffagots inni. Y rheswm. Roedd gan Llanisien Cyrri a reis-no contest.

Wyneb Gareth Hall yn gwneud y galwad ffôn uchod.
Gavin Rees yn taflu iâ a menyn yng Nghinio 21 mlwydd y clwb.
Llun a ddefnyddiwyd gan Rhys Lloyd mewn araith cinio oedd yn union fel Steve Lloyd.
Araith y siaradwr gwadd yng nghinio’r dathlu 21ain.
Butchie’n cysgu dros nos dan un o fordydd y Royal ar noson cinio.
Clywed am Rhys Bala’n cael concussion.
Gary Gonc yn gadael y cae yn gynnar mewn gem yn erbyn Bryncethin, ac yn cael ei eilyddio gan un o’i chwaraewyr nhw oherwydd prinder. Hwn oedd y chwaraewr mwyaf drewllyd y bûm i’n agos at erioed.
Marc Edwards, asgellwr talentog a ddiflannodd a’n gwobr chwaraewr mwyaf addawol. Wedi ennill y wobr un tymor, ni welwyd mohono ‘to.

Talu ffortiwn i ymarfer yng Ngerddi Sophia bob nos iau, a dim ond saith neu wyth yn troi lan, felly chwarae pêl droed am awr.

Andy Bowater, druan. Byddai Gavin yn chwarae gyda 14 dyn ag Andy’n eilydd cyn rhoi gem iddo.
David Bishop, tra wedi’i wahardd o rygbi, yn cynrychioli Butetown yn ein herbyn. Rwy’n cofio’r lein “Don’t worry about the ball, just hit the scrum half!!”

Sgôr ein gem yn erbyn Llantrisant yn cyrraedd tudalen gefn yr Western Mail
Chwarae yn erbyn Gogledd Llandaf, gyda phac yn cynnwys Matt Trewella a Martin Powell yn yr ail reng, a finne, John a Gareth yn y rheng ôl. Y pac tala’ ‘rioed inni, sbosib.

Dawn French yn gwylio’r Clwb yn chwarae yn Llandaf. Mae’n bosib mai wind-up oedd hyn, gan nad oeddwn yn gweld dim oddiar y cae heb fy specs, ond y son oedd ei bod hi lawr yn ffilmio yng Nghaerdydd ac wedi dod i’n gweld ni am ryw reswm.
Y gêm yn erbyn y Welsh Academicals, lle cafwyd cyfle i chwarae yn erbyn tîm o chwaraewyr dosbarth cyntaf, a rhai oedd wedi cynrychioli Cymru a’r Llewod.
Rupert Moon yn dyfarnu gem yn erbyn y Politechnig, ac yn bygwth gohirio petai’r ymladd ddim yn stopio.
Gwylio Daf Iolo ar Blind Date mewn tafarn yn Raglan.
Pembers yn canu Ernie ar daith ddirgel i Usk
Ymarfer yn Llys Talybont. Dim ots pa mor ddrwg oedd y tywydd, roedd y cae yn iawn inni ymarfer.
Richard Williams yn penderfynu newid o fod yn asgellwr i fod yn fachwr. Yntau’n chwarae yno yn erbyn Abercwmboi, ac yn gorffen y gêm yn las a du wedi cael ei ddyrnu’n ddi-baid gan ei rheng blaen nhw.
Huw Eurig, wedi’i berswadio fod rygbi yn well na pheldroed, yn cael ei ddewis i’r tîm cyntaf ac yn derbyn “hospital pass, man and ball” yn ystod un o’i gemau cynta’. Roedd ei ddau nostril yn agosach i’w glustiau na chanol ei wyneb.

Ymgais uchelgeisiol y clwb i wneud elw, trwy gynnal Roc-y-Doc, gyda Geraint Jarman a Caryl Parry-Jones. Yn anffodus, bu Roc-y-Doc 2 yn fethiant oherwydd tywydd sâl, ac fe gollwyd unrhyw elw o’r un cyntaf.
Doedd y clwb ddim yn gwneud defnydd mawr o ffugenwau, ond roedd yna rai, gan amla wedi’i dyfeisio gan Meurig. Roedd yna rai â dychymig :
Milky Bar Kid Phil James
Peter Sutcliffe Dyfrig Parry
Agribot Eirian Davies
Mushroom Paul Thomas
Stumpy Andy Thomas
Wiblet Gareth James
Roger Mellie Meurig Phillips
Dr Mengele Ieuan Lloyd(tra’n hyfforddwr)
Henry Ramsay Geraint Jenkin

Rhai oedd yn anodd deall :
Panda Andrew Evans
Bubba Sean Clarke
Gonc Gary Davies
Rhai angenrheidiol :
Huw Bristol Huw Davies
Huw Atlantic Huw Davies
Huw Eic Huw Llewellyn Davies
Butchie Huw Davies
a rhai diddychymyg iawn, fel
Alun Coch Alun Evans
Chris Coch
Wyn Bach Wyn Davies
Terry Bach Terry Jones
Huw Bach Huw Jones
A rhai oedd yn syml yn egluro o le roedd rhywun yn dod :
Dai Kenya
Rob Cathays
Rich Halfway
Rhys Bala
Eilian Gogtwat
Andy Llanhari