Share Button

Mae yna lun yn y Diwc o dim rygbi Aelwyd Caerdydd, sef y tim a ddatblygodd i fod yn Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Y flwyddyn oedd 1963 a dyma’r tim a gyrhaeddodd Rownd Terfynol Cwpan yr Urdd yn erbyn Dewi Pws a Aelwyd Treforus. Colli bu’r hanes er waetha presenoldeb Geraint Talfan Davies, a aeth ymlaen i bethau gwell a difyr.

Gem gynta’r Aelwyd oedd yn erbyn Cwmcarn Utd ar Barc Trelai ( colli 12-3) ac fe aethont ymlaen i chwarae tymor llawn. Roedd dau o’r tim, David Rich a Chris Owen yn chwarae dros Ysgolion Cymru ar y pryd. Arweinydd Cor llwyddiannus yr Aelwyd,oedd Alun Guy ac yn chwarae ar yr asgell,tra roedd ei frawd Iwan, yn gefnwr.

Roedd yna dri meddyg yn y pac, yr anfarwol “Doc Jones“, Dafydd Huws ac Arthur Boynes.Y lliwiau? Rhaid cyfadde y prynwyd y rhain offiwrth clwb Ieuenctid yr Eglwys Newydd. Roedden nhw yn awyddus i gael gwared ohonynt. Ys gwn i pam?

1963